برچسب: ترک خوردگی بتن

انواع تحلیل های حرارتی

انواع تحلیل های حرارتی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭی و ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺮﺍی سازه…

sermajid سایر 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »