مجله اینترنتی بتن کاور

انواع تحلیل های حرارتی

شهریور ۱۲, ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

آب بند کننده بتن

شهریور ۹, ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

بتن اسفنجی

تیر ۱۱, ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

واتراستاپ حفره دار

تیر ۱۱, ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

انواع تحلیل های حرارتی

sermajid
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

انواع تحلیل های حرارتی

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭی و ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺮﺍی سازه هایی که احتمال ﺑﺮوﺯ ترک خوردگی حرارتی ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺭوﺩ، ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎی ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ و افزایش پیچیدگی سازه در یکی از سطوح زیر انجام شوند.

ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ی ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﻫـﺎی ﺍوﻟﯿـﻪ ﻣﺤﯿﻄـﯽ(دمای متوسط ماهانه-میانگین دمای سالیانه و …)،هندسه سازه،مشخصه های رفتاری بتن مورد استفاده و شرایط اجرایی پروژه به نحوی مدل ساز شوندکه بتوان تغییر شکل های ناشی از تغییرات دما در طول بهره برداری از سازه مورد نظر ﺭﺍ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮﺩ .
ﺍﻟﻒ- تحلیل سطح یک،ساده ترین سطح تحلیل حرارتی می باشد،و برای سد های بتنی کوتاه(ارتفاع کمتر از ۱۵ متر )،بند های انحرافیريالسیل بند های کوتاه،سازه های بتن آرمه ضخیم(پی و پایه پل ها)و مانند آن که ترک خوردگیحرارتی اثر چندانی بر ایمنی،پایداری و عملکرد مطلوب سازه ندارد
یا در مطالعات مراحل امکان سنجی و توجیهی پروژه های بزرگتر می تواند به کار گرفته شود.
ب-تحلیل سطح دو،شامل تعیین دقیقترتاریخچه دمایبتن در سازه و استفاده بیشتر از دامنه گسترده ابزار تحلیل حرارتی است.تحلیل های سطح دو باید در مطالعات مرحله تفضیلی و تهیه نقشه هایاجرایی سد های وزنی بلند،ایستگاه های پمپاژ،نیروگاه ها و سد های قوسی با ارتفاع متوسط که ترک خوردگی حرارتی ممکن است خطرات جانی یا مالی در بر داشته باشدو یا منجر به از دست رفتن عملکرد سازه یا سبب صرفه جویی قابل تو جه در هزینه ها گردد،استفاده شود.

📌کنترل ترک خوردگی حرارتی:
ﺑﺘﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺯﻩ ای تفاوت دارد زیرا به صورت مقاطع ضخیم اجرا می شود و حرارت آبگیری در آن به کندی مستهلک می گردد و انقباض حرارتی می تواند تنش های کششی همراه با خطر ترک خوردگی ایجاد نماید. ظرفیت کرنش کششی بتن یا کرنشی که در آن ترک خوذدگی اتفاق می افتد وابسته به زمان بوده و در بتن جوان بیشترین مقدار را داراست.یکی از عوامل موثر در کنترل ترک خوردگی کنترل دمای بتن است.کنترل دمای بتن می تواند حین ساخت،اجرا یا هر دو اعمال گردد.


دسته بندی ها: سایر

دیدگاهتان را بنویسید

تمامی فیلدها موردنیاز هستند، ایمیل شما منتشر نخواهد شد.