دسته: واتراستاپ

واتراستاپ حفره دار

واتراستاپ حفره دار این واتراستاپدر درزهای انبساط داخلی با برنامه قطع بتن که احتمال وجود تکان ها و انقباض و…

sermajid واتراستاپ 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »